domenica 11 aprile 2010

Gli Albanesi sono discendenti dei Pelasgi

La lingua albanese è una lingua stupenda, ed è un vero peccato che gli Albanesi non ne abbiano del tutto capito l’importanza. Fino ad oggi nessuno di essi ha saputo approfondire gli studi su questo idioma affascinante. Gli studiosi albanesi si sono fidati troppo spesso dei loro colleghi occidentali, e soprattutto di quelli che vengono chiamati albanologi. I filologi albanesi hanno cosi tanta fiducia nei cosiddetti studiosi occidentali che spesso accettano senza riserve le conclusioni di questi ultimi, addirittura senza nemmeno controllare la veridicità delle loro affermazioni. Cosi, senza prendere in considerazione nessun altra tesi, gli studiosi albanesi credono fermamente che gli Albanesi siano tutti discendenti degli Illiri, e questo perché studiosi e filologi stranieri sostengono questa teoria. Questa ipotesi, pur non priva di fondamento, riguarda solo una piccola parte degli Albanesi (gli abitanti del Nord del Paese delle Aquile); altri gruppi di etnia albanese, diffusi su un’area geografica di grande estensione (Albania, Grecia, Serbia, Turchia, Italia, ecc.), non discendono dagli Illiri, ma rappresentano rami evolutivi distinti della razza pelasgica.

D’altro canto, è sufficiente che uno studioso occidentale formuli la sua teoria che i Pelasgi non sono mai esistiti se non nell’immaginazione degli scrittori antichi, oppure che sono solo un mito dell’antichità (Max Müller), perché gli Albanesi la accettino senza riserve.

Un falso ideologico ancora più fuorviante di quello commesso da Max Müller è stato sostenuto dall’etnologo Jakob Philipp Fallmerayer; egli, scambiando erroneamente la popolazione greca di origine albanese - in particolare gli oriundi albanesi del Peloponneso - per una popolazione straniera, ad esempio slava, e non riconoscendola come popolazione autoctona stanziale in quelle regioni da tempi addirittura antecedenti la civiltà greca, sostenne che la popolazione della Grecia negli anni 1830-1840 non fosse discendente diretta degli antichi Greci. In tal modo Müller omise una distinzione doverosa, e cioè che la sua tesi dovesse riguardare solo i discendenti degli Slavi, Ebrei, Armeni, Arabi, Persiani, Egizi, ecc., cristianizzati ed assimilati alla popolazione eteroclita che alla fine di questo processo di integrazione prese il nome Elleni. Ma per gli Albanesi come quelli del Peloponneso (e di altre regioni), la questione è diversa: occorreva precisare che essi non discendono dagli Elleni (ormai fusi con la razza mesopotamica), ma che derivavano direttamente dai Pelasgi, che costituivano la stragrande maggioranza della popolazione greca. Ecco qual’era l’origine degli Albanesi della Grecia bizantina del VI secolo, e della prima metà del 1800 (epoca dello studioso Jakob Philipp Fallmerayer).

Quindi, contrariamente a ciò che sostengono molti autori attuali, e cioè che gli Albanesi sono discendenti degli Illiri (tesi che gli Albanesi stessi accettano senza fiatare), il popolo albanese non discende unicamente dagli Illiri, ma prima ancora dai Pelasgi. Ciò equivale alla differenza tra il considerare solo una piccola parte della popolazione (quella di derivazione illira) o la sua maggioranza. Gli Illiri costituivano solo una piccola parte dei Pelasgi o Albanesi. Si può quindi affermare che tutti gli Illiri sono Albanesi, mentre il contrario (tutti gli Albanesi sono Illiri) non risulta essere corrispondente al vero. Analizzando, secondo criteri analoghi, l’origine della popolazione greca, si può dire tutti i Greci (ad esclusione, come precedentemente indicato, dei gruppi etnici imparentati con i Mesopotami) sono Albanesi Γραικοι (Graikoi) o, per dire meglio, tutti i Greci sono Pelasgi, ma non tutti i Pelasgi sono Greci. Da queste considerazioni derivano le idee, esposte in questo breve saggio, che tutti gli Albanesi siano Pelasgi.

Liberamente tratto dal libro Enigma di Robert d’Angely.

12 commenti:

 1. Po sikur grekër e latinë, pellazgë e ilirë, të jenë të gjitha fantazma të historisë të shkruar nga "Fallsifikatorët e Mesjetës", për ta hequr zvarrë njerëzimin te burime, që s’kanë asnjë pikë ujë? Deri ku mund të shkohët duke vrapuar pas legjendave, miteve dhe shkrimeve? Duhet të jesh një studjues si Arefi apo Saijedani që të kesh një siguri të tillë për historinë, që kanë zhgaravitur për njerëzit, "Eruditët" e Mesjetës! Ndonëse tek Enigma i Robert Sajiedanit disa nga hulumtimeve janë shumë të sakta dhe shumë serioze. Por, ka dhe gjera të tjera...dhe duhët dyshuar më thellë për burimet e lashtësise. Lashtësia është një mesële e madhe, shumë e ngatërruar, qoft qellimisht apo jo. Këte e shef çdo studiues.

  RispondiElimina
 2. E saktë.Mendimi,qe eshte ne të vertetë më i thelle se aq,qe Shqiptaret e sotem nuk kanë arritur ende te kuptojnë rendesine gjuhesore të gjuhes e tyre eshte jo i plotë.Shqiptarët e sotëm nuk mund ta kuptojne thellesine,ose universilatetin e gjuhes se tyre me tepër se sa kombet e tjerë gjuhët e veta.C'di nji gjuhëtar ITALIAN me shume se nji gjuhëtar shqiptar reth nje njesie te thjeshte gjuhësore.Ku rrinë AL-,MUND TE BEHET QUIRINALE,por asnje nga te dy palet nuk mund të shpjerë nga mendja ne gojë(s(h)pie go(i,a)+l),pse "KU RRI,KU RRINE(ata)" eshte "ku rri" dhe 'QUIRRINE-AL" isht,est,is,ist,ost,osht,asht "QU R(R)IN'(ë)+AL".Kjo "al" mos do te kuptoje gjithashtu nje gje pa kuptim?Eshte thjesht nji mbaresë?Apo mbart(mba,man) nji kuptim te caktuar?
  Sipas fonetikes i bie qe rruga të jete:
  -pal-par(ë).Eshte mundesia me e madhe e ndodhjes se ndryshimit.Po keshtu dhe FIAL,mund te kete qënë FI Al.Ose mund te ketë edhe kodin e MAL=M'Al,qe kupton nji send(ose jo send) me MAI(j),ose LARTESI TE MADHE krahasuar me objekt e tjere rethues.Kush mund ta dijë?
  I shkruajta gjith'këto per të shprehur se sa e nderlikuar eshte gjuha,sidomos ajo universale kodike e pare.
  Analizoni vetem fjalinë;"Më grriu uria..",për të kuptuar sa i ndryshëm eshtë veshtrimi i botes rethuese nepërmes kesaj gjuhë.Si mund të të grrijë uria?
  Kur flet,gjitmonë ka nji shkak dhe pasojë të lehtekuptueshëm nga nji gjuhëtar i vërtetë.Me sa kam lexuar unë,të tillë nuk jetojnë më.Të fundit kanë qënë Hero-do-ti që u vra nga Vras-tidhi dhe rritësi i gjuhës,Aristoteli.
  Mesjeta u vuri atyre nji mbiemër-emër GREKE.Nji emër-mbiemër plotësht po aq i panjohur se vetë kopjot e kopjeve te Homerit.Po aq sa eshte e panjohur ndër EUROPIANET qe shqiptaret e Tzamerise i thonë dyshit "di",njesoj si ata që ne na kanë detyruar ti njohim për "GREKER" të lashtësisë.
  Kur e ka mesuar për te parë numrin 'dy" jumën biing(biing eshte i bër(ë),sepse po Tzamët foljen bëj e kane "bi")?Para 3000 mijë vjetësh?Nuk e besoj.
  Mendoj qe e kane mesuar ndoshta para 300 mijë vjetësh.Historia e gjuhës nuk eshtë aq e re,e thjeshtë dhe e "NJI KOMBI TE VETëM(ose dy kombeve te zgjedhur) sa kanë dashur dhe duan ta bëii(j)në,baii(j)në,binë.
  Atmir Ilias.

  RispondiElimina
 3. Shqipja nuk është punë kurioziteti apo qejfi. Historia e shqipes është çështje mbijetese edhe për ata shqiptarë që s’e kuptojnë.

  RispondiElimina
 4. Shqipja,e pa lidhur asapk me nacionalizmin dhe mbijetesen,eshte zhvilluar ne nje kohe te tille kur kjo race ka pasur epersi numerike dhe ekonomike.20 shekujt e fundit e shperbene pak nga pak kete epersi.Gjuha shqipe nuk ka nevoje te mbijetoje.Ajo ka ne kodin e saj gjenetik siperritetin jetues.Ne cdo fjale te saj ajo ka harmoni fonetike natyrore te pashbershme më,ka kodin e gjuhes universale qe vetprodhon ne menyre te pavarur nga folesit e saj perkembime te reja gjithmone e me te ndryshme dhe te fresketa;ka sekretin e ndertimit gjuhesor njerezor.Nderimi i shqipes ndahet ne te tre grupe te medha:
  Ndertimet sipas karakteristikes tingullero ose zhurmore te objektit,ndertimin sipas karkteristike se figyres gjeometrike si dhe ate me te arrirren:shnderimin ideor te koncepteve te para ne nje skeme shume te nderlikuaar ku nderthuret filozofia dhe matematika.Kjo gjuhe nuk vdes kurre,sic kane vdekur hijet e saj,gjuha greke e vjeter dhe gjuha latine,sepse ajo ishte vetem gjalle kur ato vetem shkruheshin dhe nuk fliteshin.Gjuhet e vdekura jane te tilla sepse ka qene te vdekura qysh prej fillimit.Gjuhet e gjalla jane te pavdekshme.Ato jane regjistrur ne nje mekanizem biologjik qe trashegohet automatiksht nga nje brez ne tjetrin.Ndersa gjuhet artificiale,te ndertuara si kombinim i gjuheve te vdekura dhe gjuhes se pare te gjalle do te rrojne sa te rrojne sistemet ekonomike qe i mbeshtesin.

  RispondiElimina
 5. Zotëri, jeni mbi re, zbritni pak. Si mund të thoni "e pa lidhur aspak më nacionalizmin dhe mbijetesën", "Shqipja nuk ka nevoj të mbijetoj" dhe më në fund "Shqipja nuk vdes kurrë"? More poet i dashur, Shqipja dhe Shqiptarët, kanë qenë dhe janë gjuha dhe populli më i përsekutuar të kësaj botës! Besoj se edhe një tuaf, e shef sot, në 2010, këte shoqëri shqiptarë të manipuluar. Mbajeni mend mirë gjithmonë, atjë lart, mbi re, këte. Lerëni përallat dhe shikoni çfarë ka ndodh dhe ndodh më këte popull dhe kush na urren kaq shumë, saqë nuk i mjaftojnë 600 vjët e më përsekutim, dhe përse. Koha do të përgjigjët më mirë si mua edhe ty, o poet nepër re, shqiptarë i mjëre.

  RispondiElimina
 6. Per mua eshte teter e drejte , bravo qofsh.

  RispondiElimina
 7. per mua nuk intereson nga vim.... gjeja e rencisme eshte qe ne jemi shqipetar edhe duhemi

  RispondiElimina
 8. La cosa più importante è che noi abbiamo salvato la lingua, si delle nostre cita Ilire non è rimasto più quasi niente perche i poveri Albanesi si spostavano qua e la solvandosi dai Invasori.Si ricorderete della cita ilire di Albanopoli si sta perdendo tutto e il nostro governo che cosa ne fa ? niente ne anche non se ne frega. Fatte un sguardo che cosa sta rimanendo in Albanopoli http://youtu.be/7V09kwnZjHo Questa è la nostra dramma Pellasga-Ilire-Albanese .Comunque abbiamo la prova più viva la lingua parlata ancora dopo 20 secoli di invasi e persecuzioni.

  RispondiElimina
 9. Da ignorante vi dico un altro argomento dei Padani e come si chiama LA PADANA ! fino qui benissimo e che cosa significa PADANA in Albanese prendiamo la parola e lo studiamo insieme in pellasgo.
  PA-DA-NA che si parla in Albanese in dialeto Geg-
  NOI NON DIVISI in Italiano.I padani sono i CELTI bene fino qui che cosa significa per noi CELT in dialeto Geg che lo usiamo ogni giorno CHIARO in Italiano invece in Albanese CElT quando voi dire di un colore di qualcosa.

  RispondiElimina
 10. Poi un altro argomento del fiume PO che sta in Emiglia romagna mi hanno deto che bologna è una cità fondata dai etruschi bene ma i etruschi erano comunque Pellasgi .La domanda è dove nascevano le civilta nei tempi di Pellasgi ? Nascevano vicino ai fiumi! E guarda caso in Italiano Po non significa niente invece in Albanese significa SI.Tutto questo fa a pensare che siccome nei quei tempi l'espressione delle parole non era richo e tutto questo ti porta a pensare che Po derivase dal Albanese a indicare che si li si poteva nascere la civiltà. Studiate un po rragazi e rragaze perche lo dobiamo portare alla luce del sole la nostra storia manipolata anzi calpestata che lo abbiamo sempre diffesa e la lingua Albanese è la lingua madre di tutte le lingue Indoeuropiane e tutto qui la verita.

  RispondiElimina
 11. io volevo dire che i iliri sono pelasians di lingua e di razza come i etruschi cossa sia suceso in quei tempi non si sa ma la traduzzione dele lingue pelasge e etrusche ilire lo puoi solo fare con l albanese di oggi ...voi pensate che ci anno preso i territori del albania la storia lo ano scrito come volevano perche la greci e l italia erano super popoli basta pensare che alexsandro il grande la madre era illirica ma nesuno lo a mai deto o kostantino il grande che adeso che uscira il film lo considerano sllavo e molte altre cose ....io sono fiero di esere shqipe o illir o pelasge come volete voi abiamo sempre lotato per la liberta la nostra lingua e lo faremo ancora e solo che adeso con iternet e con gente che ama la storia e e sincera stano uscendo le verita siamo stati aleati di roma per 2 mila anni abiamo fato grande roma abiamo tenuto la nostra lingua la nostra lealta che abiamo avuto in cambio niente ci ano lasciato per 500 anni soto i otomani e roma non cia aiutato e non ci mai reso un omagio uguale i greci nel bene e nel male noi sapiamo che siamo un grande popolo e abiamo una lingua unica questo non ce puo levare nesuno la verita fa sempre male a tuti ma prima o puoi esce

  RispondiElimina
 12. Bravi shqipe io veramente sono molto felice e krenare quando leggo questi comenti.La lingua albanese e`stata sempre una lingua unica.Penso che tutti gli stranieri sono gielossi.Albania e gli albanesi sono il popolo piu belli e buoni nel mondo.Io sono la figlia della aquila e non mi interesa niente di piu'
  ALBANESE PER SEMPRE

  RispondiElimina